Registration Agreement

ระบบนี้อนุญาตให้เฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เท่านั้น

หากมีผู้ใดก็ตามแต่สมัครเข้ามาเพื่อลงประกาศขายสินค้า หรือสร้างโพสต์ใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบ เราจะลบโพสต์และชื่อสมาชิกนั้นทันที